VILJANDI KULD

portreefotod

“VILJANDI KULD”

“Betooni on ohtralt valatud”, kiitlesid nad, aga iga kuupmeetri materjali taga on ju tegelikult lihast ja luust inimene oma plaanide, soovide ja unistustega.

Iga linna suurim väärtus on elanikud, kes annavad iga- päevaselt oma tegevusega panuse linna arengusse ja kujundavad selle ilme. Mõned inimesed jäävad oma toimetamiste iseloomu tõttu avalikkusele rohkem silma, teised vähem, kuid südame ja pühendumusega tehtud töö jätab alati jälje. Panus ise võib olla nii füüsiline, kui ka vaimne.

Foto- ja raamatuprojekt „Viljandi kuld“ on mõeldud kummardusena just sellistele inimestele. Ettevõtmise esimeseks osaks on ligikaudu viiekümnest fotost koosnev portreenäitus. Näituse- piltide põhjal läheb hiljem koostamisele ka raamat, kus fotodele lisanduvad portreteeritavate värvikad mõtted ja meenutused, mis on inspireeritud mõnest nende elus olnud olulisest hetkest või esemest.

Loomulikult vääriks portreteerimist rohkem viljandlasi, kui ligikaudu poolsada seekordset väljavalitut, aga kuhugi tuleb see piir ju tõmmata.

Usun, et portreefotonäitus „Viljandi kuld“ ja selle põhjal valmiv raamat oleks minupoolne väike tänu ja tunnustus inimestele, kes on aidanud aastakümnete jooksul kaasa sellele, et Viljandist on saanud selline linn, nagu me teda praegu tunneme.

Valdo Ots