Trükireklaam

Kuigi trükised kaotavad reklaamis järjest rohkem oma osakaalu, ei saa nende tähtsust siiski alahinnata. Kvaliteetne ja läbimõeldud trükireklaam on kindlasti omal kohal esemeid füüsilises maailmas hoomata armastava publiku seas.